Dom pun ljubavi za svako dete

kraljevo
09.03.2018

SOS Dečije selo Kraljevo

SOS Dečije selo Kraljevo predstavlja jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u brižnom porodičnom okruženju, u hraniteljskim SOS porodicama.Mi stvaramo porodice za decu u nevolji, brinemo o njima do potpunog osamostaljivanja pomažući im da izgrade svoju budućnost, i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

U SOS Dečijem selu Kraljevo, deci o kojoj roditelji iz bilo kog razloga nisu mogli da se staraju, pružamo novi dom u kojem odrastaju sa SOS roditeljem  i biološkom i SOS braćom i sestrama.

U jednoj SOS porodici može živeti najviše šestoro dece. Ova činjenica predstavlja veliku prednost za decu bez roditeljskog staranja koja dolaze iz velike biološke porodice, jer znači da braću i sestre nikada ne razdvajamo, već oni nastavljaju svoj život zajedno u novoj porodici, što predstavlja ključnu prednost u odnosu na druge oblike zaštite.

U SOS Dečijem selu u Kraljevu u 14 porodičnih kuća, sa SOS roditeljima, trenutno živi 67 dece. Naša deca pohađaju redovne škole, pomažu u kućnim poslovima, idu na van nastavne aktivnosti u skladu sa svojim interesovanjima, drugim rečima, pripremaju se za sve ono što život donosi u toplini porodičnog okruženja, kao što svako dete i zaslužuje.

Podršku SOS porodicama pružaju stručni psiho-pedagoški tim i resursi lokalne zajednice čiji smo deo.

 

„Živimo život kao i sve druge porodice. Jedni drugima pomažemo, dogovaramo se, planiramo razna putovanja, smejemo se, plačemo, živimo život. Jedan dan koji za neku porodicu traje dugo, za nas je prilično kratak.“  SOS mama Biljana

 

Naš porodični pristup u SOS Dečijim selima temelji se na sledećim načelima: svako dete treba da ima roditelja i prirodno je da odrasta s braćom i sestrama, u sopstvenoj kući, i SOS Dečijem selu kao podsticajnom okruženju. SOS roditelj gradi blisku vezu sa svakim detetom koje mu je povereno, pruža sigurnost, ljubav i stabilnost  koji su neophodni za odrastanje i razvoj svakog deteta. SOS roditelj živi zajedno sa decom, usmerava njihov razvoj, vodi domaćinstvo, i prepoznaje i poštuje porodične veze svakog deteta, njihove kulturne korene i religiju.

Od osnivanja 2004. godine do danas u SOS Dečijem selu Kraljevo brinuli smo o više od 130 dece sa teritorije cele Srbije.

ZAJEDNICA MLADIH

Naš pristup podrazumeva brigu o deci sve do njihovog potpunog osamostaljivanja. U SOS porodici deca žive dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u Zajednicu mladih, koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige. U Zajednici mladih, koja se nalazi nekoliko kilometara od SOS Dečijeg sela, mladi nastavljaju svoj život, sve dok ne završe školovanje ili se ne osposobe za neko od odabranih zanimanja. O  životu, zdravlju i učenju mladih 24 časa dnevno brinu stručni edukatori.

„Kada se osamostalimo, sve što smo ovde naučili nastavljamo da primenjujemo dalje“

„Kada izađem iz kuće, moći ću sama u svemu da se snađem, i imaću realniju sliku o životu“

Mladi iz Zajednice mladih

Osamostaljivanje, postizanje ekonomske nezavisnosti i socijalna integracija predstavljaju ključan izazov za ove mlade ljude. Zbog toga im SOS Dečija sela pružaju podršku i po završetku srednje škole, kroz Program samostalnog života uz podršku, koji uključuje savetodavnu i finansijsku pomoć i podršku u zapošljavanju.

fb-post-7

Projekat „Podrška zapošljavanju mladih“ započet je u julu 2017, sa ciljem da pružimo podršku mladim ljudima koji se nalaze u alternativnoj brizi ili su je napustili da steknu dodatna znanja i veštine koji će im pomoći u pronalasku posla i osamostaljivanju.

Projekat, koji će trajati 9 meseci, uključuje 12 mladih ljudi, od kojih su troje iz SOS Dečijeg sela, a 9 su korisnici Centra za socijalni rad Kraljevo. Nakon selekcije mladih, započeli smo sa održavanjem radionica, edukativnog i psihološkog karaktera, na kojima mladi ljudi uče kako da napišu radnu biografiju i motivaciono pismo, kako da se ponašaju na razgovoru za posao i kako da funkcionišu u radnom okruženju.

U saradnji sa različitim poslodavcima, u skladu sa obrazovanjem, kapacitetima i interesovanjima mladih ljudi organizovali smo i radne prakse, koje trenutno, u različitim kompanijama, organizacijama i institucijama, pohađa 11 mladih.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kraljevo, a sredstva za njegovo finansiranje su obezbedili organizacija „Kindersperspektiv“ and „Rotary Zwolle“iz Holandije.