Dom pun ljubavi za svako dete

bmz-predlog-2
07.04.2017

Projekat „Jaki mladi – socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku“

S obzirom na izuzetno veliku stopu nezaposlenosti mladih u Srbiji, i posebno na izazove sa kojima se mladi iz ugroženih grupa susreću u pronalaženju posla i osamostaljivanju, SOS Dečija sela Srbija započela su sveobuhvatni program ekonomskog osnaživanja mladih, sa ciljem pružanja podrške socijalnom i ekonomskom osnaživanju mladih, pripadnika ranjivih grupa.

Ovim projektom želimo da postignemo održivo poboljšanje položaja mladih u Beogradu, kroz programe podrške u (samo)zapošljavanju, u skladu sa individualnim potrebama i planovima.  U okviru projekta otvoren je centar za podršku pri zapošljavanju i karijernom razvoju, koji se nalazi u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu.

Karijerni centar “Jaki mladi” obezbeđuje treninge “mekih” veština, treninge specifičnih veština, u skladu sa trendovima potražnje na tržištu rada, prakse i mentorske programe u različiim kompanijama, treninge za razvoj sopstvenog biznisa i grantove za pokretanje mikro – biznisa.

Osnovna uloga Centra „Jaki mladi“ je podrška u povećanju zapošljivosti mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

U centru „Jaki mladi“ organizujemo edukacije za aktivno traženje posla i povećanje zapošljivosti, kao i dodatne obuke poput kurseva jezika, informatičkih kurseva, kurseva za obavljanje različitih zanatskih poslova. Pored toga, obezbeđujemo stručne prakse za sticanje radnog iskustva, kao i spajanje sa potencijalnim poslodavcima i zapošljavanje, obuke za pokretanje sopstvenog posla, mini grantove za započinjanje sopstvenog biznisa, mentorstvo i pružanje podrške ostalim institucijama i organizacijama koje pomažu zapošljavanje mladih.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima, uz sufinansiranje Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Partneri na projektu su: Savet za zapošljavanje grada Beograda, NALED, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Beograd i Privredna Komora Srbije.