Dom pun ljubavi za svako dete

erp
09.04.2017

Program urgentne pomoći “Solidarnost”

Program urgentne pomoći “Solidarnost” SOS Dečija sela Srbija pokrenula su u avgustu 2015. godine, uz podršku Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, sa ciljem pružanja materijalne pomoć i psihosocijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju.

Pored direktne brige o deci i porodicama, tokom ovog programa, SOS Dečija sela obezbedila su: Sigurna mesta za decu (Beograd, Šid, Principovac, Kikinda, Adaševci i Divljana), Kutak za majke i bebe (Adaševci, Šid, Principovac, Kikinda i Divljana), Porodični kutak (Preševo i Principovac), Kutak za mlade (Preševo, Adaševci i Kikinda), IT Kutak (Principovac, Adaševci, Krnjača, Preševo, Obrenovac i Bujanovac), podršku “Super autobusa”, materijalnu i nematerijalnu pomoć i psiho-socijalnu podršku za korisnike, podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu, kao i podršku tima za zaštitu dece, koji je aktivan na lokacijama Principovac, Adaševci, Beograd, Kikinda, Obrenovac, Preševo i Bujanovac.

Trenutno SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice i pružaju im pomoć i podršku u 12 od 18 prihvatnih centara širom Srbije.

Sigurna mesta za decu

Sigurna mesta za decu i Kutak za majku i bebe predstavljaju prostor u okviru prihvatnih centara za izbeglice, namenjen deci i majkama sa decom, u kojima oni imaju mogućnost da se u sigurnom, toplom i čistom okruženju odmore i opuste. Majke, uz podršku stručnog medicinskog osoblja, mogu da nahrane i presvuku bebe, dok se deca okružena pažnjom edukatora, mogu na nekoliko sati vratiti  u svet igre i zabave.

Kako je briga o deci i zaštita dece naš prioritet, pratimo njihove potrebe i pružamo potrebnu podršku kroz Sigurna mesta za decu i Kutak za majke i bebe u Adaševcima i Principovcu. U prihvatnim centrima Divljana i Kikinda, Sigurno mesto za decu i Kutak za majku i bebe su uspostavljeni, u saradnji sa organizacijom Unicef Srbija, koja trenutno podržava naš rad na lokacijama Obrenovac, Kikinda, Adaševci i Principovac.

SOS decije selo

“Porodični kutak” u Prihvatnom centru Preševo otvoren je 15.maja 2015, sa ciljem da služi pružanju  grupne psihosocijalne podrške porodicama (deca, mladi, majke),  koje su privremeno smeštene  u prihvatnom centru u Preševu. U okviru ovog Porodičnog kutka oformljen je Kutak za mlade, čija je svrha obezbeđivanja sigurnog mesta za mlade uzrasta od 14 do 18 godina.

U Kutku za mlade organizujemo časove engleskog i nemačkog jezika, radionice fotografije, psihološke i edukativne radionice, čija je svrha da pomognu učesnicima da osnaže samopouzdanje, otkriju i upotrebe individualne talente i nauče kako da se sa situacijom u kojoj su se našli na najbolji mogući način. Kutak za mlade, u januaru 2017, otvoren je i u Adaševcima, a od avgusta 2017 funkcioniše i u Kikindi.

Porodični kutak, sličan onom kakav postoji u Prihvatnom centru Preševo, u kome se održavaju književne i filmske večeri, različite edukacije i radionice za decu i porodice, kao i programi grupne psiho – socijalne podrške,  funkcionisao je i u Prihvatnom centru Principovac, od avgusta 2016. do septembra 2017 godine.

IT podrška

Pristup informacijama, kao i komunikacija sa članovima porodice od kojih su razdvojeni, od izuzetnog su značaja za izbeglice u tranzitu kroz Srbiju. Zbog toga su SOS Dečija sela na na ključnim lokacijama omogućila pristup Internetu i u nekoliko prihvatnih centara otvorila IT Kutke, u kojima je obezbđen pristup računarima, punjenju mobilnih telefona i Internetu, uz podršku stručnih lica i koji rade dvanaest sati dnevno.

Pristup Internetu omogućen je u Miksalištu u Beogradu, dok smo IT kutke otvorili u Preševu, Krnjači, Adaševcima, Bujanovcu, Obrenovcu i Principovcu.

U svim IT kutcima, u poslednja 3 meseca, intenzivno se sprovode IT radionice. Cilj radionica je da obezbede osnovno poznavanje rada na računaru za početnike, ali i veštine kao što su veb dizajn i slična znanja za napredne korisnike. Omogućili smo i radionice za word, excel, paint, Internet, i prevenciju nasilja i zlostavljanja na Internetu. Radionice održavaju naši IT saradnici, uz pomoć prevodilaca i psihologa.

Pročitajte priču o devojčici Marini, koja je uz pomoć našeg IT kutka u Preševu pronašla majku, koju nije videla više od 9 meseci.

Mobilni timovi

Dva Mobilna tima SOS Dečijih sela su do jula 2016, kada su transformisani u timove za zaštitu dece, svakodnevno na terenu, radila na pružanju neophodnih informacija, distribuiranju paketa pomoći sa najneophodnijim stvarima, pružanju pomoći deci i maloletnicima bez pratnje, kao i na spajanju porodica.

Super autobus

“Super autobus” je pokretni edukativni centar za rad sa decom, koji obilazi opštine u Srbiji, pružajući deci iz socijalno isključenih i marginalizovanih grupa mogućnost da, kroz igru, razumeju i savladaju različite poteškoće koje stoje na putu odrastanja. Tim čine tri edukatora, koja su specijalizovana za rad sa decom.

U okviru programa „Solidarnost“ edukativni tim Super autobusa u aktivnosti uključuje i informisanje o rizicima od iskorišćavanja i trgovine ljudima, i drugim rizicima kojima su izložene ove ranjive kategorije, kao i distribuciju humanitarne pomoći. Super autobus tim je obilazio prihvatne centre i lokacije na kojima borave izbeglice, širom Srbije, i organizovao aktivnosti za decu izbeglice, kao i podelu igračaka, hrane i paketa sa neophodnom pomoći.

Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica

SOS Dečija sela Srbija, u skladu sa svojim mogućnostima, pružaju podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, jačajući njihove kapacitete za odgovor na izbegličku krizu kroz investranje u objekte, ljudske resurse i neophodnu opremu.Tako smo, Prihvatnom centru za maloletnike u Domu za decu sa posebnim potrebama “Kolevka”, u Subotici donirali neophodnu pomoć u hrani, vodi, odeći, obući, sredstvima za higijenu i drugim neophodnim sredstvima. Finansirali smo izgradnju zaštitnog tunela na železničkoj stanici u Šidu, a pomogli smo i Prihvatni Centar Adaševci sanacijom tavanice. Donirali smo automobil Centru za socijalni rad u Preševu i  obezbedili treninge za zaposlene u partnerskim organizacijama, lokalnim institucijama i centrima za socijalni rad, sa ciljem jačanja kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu. Pored toga, donirali smo automobil Centru za socijalni rad u Bujanovcu, obezbedili izgradnju igrališta za decu u Prihvatnom centru Adaševci, pomogli rekonstrukciju sportske sale u Osnovnoj školi “Sremski front” u Šidu, obezbedili donaciju u IT i sportskoj opremi i kancelarijskom materijalu za osam škola u Srbiji koje pohađaju deca izbeglice i obezbedili novogodišnje paketiće za decu u svim prihvatnim centrima u kojima radimo. U skladu sa mogućnostima i potrebama, trudimo se da kroz različite oblike donacija i investicija osnažimo lokalne institucije i ključne aktere izbegličke krize.

Tim za zaštitu dece

Kako se broj izbeglica na teritoriji Srbije povećao, početkom oktobra 2016. oformili smo Tim za zaštitu dece,  koji broji 10 saradnika za zaštitu dece, raspoređenih na lokacijama Adaševci, Principovac, Beograd, Obrenovac, Kikinda, Preševo i Bujanovac.

U svom radu, Tim za zaštitu dece fokusiran je  na identifikaciju ranjivih kategorija dece, praćenje njihovog stanja i odgovaranje na njihove potrebe, kao i upućivanje na nadležne Centre za socijalni rad, medicinske organizacije kao i druge nevladine organizacije zadužene za brigu o deci. Tim za zaštitu dece u svom radu implementira Standardne operativne procedure za zaštitu dece izbeglica, koje su propisane od strane resornog ministarstva, kao i SOS Child Safeguard procedure prilagođene za zaštitu dece izbeglica.

Neformalne edukativne aktivnosti, Biblioteka igračaka i okupacione aktivnosti

SOS Dečija sela Srbija su jedna od organizacija uključenih u rad ’’školice’’ u Prihvatnom centru Preševo. Naša organizacija radi sa decom uzrasta od 9 do 10 godina. U neformalnoj školi sa decom učimo srpski i engleski jezik, matematiku, svet oko nas, biologiju, geografiju.

U prihvatnom centru Principovac, u saradnji sa organizacijom UNICEF Srbija pokrenuli smo Biblioteku igračaka, u kojoj deca mogu da pozajmljuju igračke, a roditelji od edukatora dobiju savete o edukaciji kroz igru i igračkama koje su važne za rani razvoj.

SOS Dečija sela Srbija, takođe, uz pomoć eksternih saradnika organizuju okupacione aktivnosti u kampovima širom srbije (stolarske radionice, radionice šivenja, slikanja, sportske aktivnosti, informatičke radionice itd.), sa ciljem da pomognu izbeglicama da kvalitetno  ispune vreme u kampu, ali i pruže im veštine koje im mogu koristiti u daljem životu i omogućiti da rade na svom ekonomskom osnaživanju i profesionalnoj orijentaciji.

Pružamo podršku i formalnom obrazovanju – obezbedili smo donacije u IT i sportskoj opremi i kancelarijskom materijalu za osam škola koje pohađaju deca izbeglice, a obezbedili smo i saradnike za pratnju dece u školu za malšane koji borave u Prihvatnim centrima Adaševci, Principovac, Divljana i Preševo.