Dom pun ljubavi za svako dete

erp
09.04.2017

Program urgentne pomoći “Solidarnost”

Program urgentne pomoći “Solidarnost” pokrenut je u avgustu 2015. godine, sa ciljem pružanja pomoći (prehrambenih i neprehrambenih artikala, odeće i obuće sredstava za higijenu, lekova, pelena i dr) i psiho-socijalne podrške deci i porodicama izbeglicama sa Bliskog Istoka, na njihovom putu kroz Srbiju. Pored direktne brige o njima, naša organizacija je obezbedila i:

Kutak za majku i bebe

Kutak za majku i bebe je prostor u okviru prihvatnih centara za izbeglice, namenjen deci i majkama sa decom, u kojima majke imaju mogućnost da u sigurnom i čistom okruženju dobiju stručnu podršku o ishrani beba, značaju dojenja, ranom razvoju deteta, savete o zdravlju i higijeni, ali i da se odmore i opuste. One, uz podršku stručnog medicinskog osoblja, mogu da nahrane svoje bebe, da ih okupaju i presvuku, da dobiju kašice i mleko i da prate razvoj deteta.


Sigurna mesta za decu

Sigurna mesta za decu su prostori u okviru prihvatnih centara za izbeglice, namenjeni deci predškolskog i školskog uzrasta i roditeljima sa decom. U njima deca imaju mogućnost da se igraju u sigurnom i čistom okruženju, da razvijaju svoje potencijale, da se edukuju, otkrivaju svoje talente, ispoljavaju kreativnost i provode slobodno vreme uz aktivno uključivanje roditelja u rad sa decom. Deca okružena pažnjom edukatora imaju postor u kome ponovo mogu da budu deca u svetu igre, zabave i znanja.

SOS decije selo

Kutak za mlade

Kutak za mlade je namenjen starijim adolescentima uzrasta od 13 do 18 godina i mladima od 19 do 30 godina, koji su često zapostavljeni i za koje nedostaju sadržaji unutar prihvatnih centara. Kutak za mlade je osmišljen kao mesto koje ’’pripada’’ mladima i u kome oni mogu da se osećaju udobno, prijatno i uvaženo. Upravo zato, mladi su aktivno uključeni i u dekoraciju i uređenje Kutka, kao i u osmišljavanje sadržaja i aktivnosti, zajedno sa edukatorima. Kroz realizaciju kreativnih, edukativnih, psiholoških, zabavnih i sportsko – rekreativnih aktivnosti na otvorenom, radimo na osnaživanju mladih, podsticanju socijalnih veština, informisanju, pružanju praktičnih znanja, kroz grupni i individualni rad. Kroz raznovrsne aktivnosti pomažemo mlade i starije adolescente da prepoznaju, prihvate, iskažu i imenuju emocije i osećanja, razumeju promene koje se dešavaju u njima i oko njih, učimo ih nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rešavanju problema, razvoju osećaja odgovornosti, i ukazujemo na opasnosti. Kutak za mlade pruža im mogućnost da razgovaraju, da se druže, slušaju muziku, gledaju filmove i sadržaje koji ih interesuju, a sve to u atmosferi, tolerancije, nediskriminacije i zajedništva, u kojoj svako može da iznese mišljenje koje se uvažava.
Posebno radimo na osnaživanju devojaka, kroz aktivnosti koje su usmerene i prilagođene za njih, poštujući kulture iz koje dolaze.

 

ICT kutak

Pristup informacijama, kao i komunikacija sa članovima porodice od kojih su razdvojeni od izuzetnog su značaja za izbeglice. Zbog toga su SOS Dečija sela na na ključnim lokacijama otvorila ICT Kutke, u kojima je obezbeđen pristup internetu, društvenim mrežama i zabavnim sadržajima na internetu, punjenju mobilnih telefona. Korisnici vreme provedeno u ICT kutku mogu da iskoriste i da uče. Uz podšku stručnih IT edukatora, oni mogu učestvovati u nizu radionica osnovne kompjuterske pismenosti i eLearninga (ECDL – European Computer Driving Licence), koji realizujemo u partnerstvu sa UNICEF-om, da se upoznaju sa Microsoft paketima, osnovama informacione tehnologije, korišćenju računara i upravljanju datotekama. Korisnici imaju mogućnost i da uče strane jezike kroz dostupne i besplatne online platforme. Za decu organizujemo radionice gde se trudimo da kroz različite online programe i igrice radimo na usvajanju novih znanja kao što je učenje brojeva, sabiranje, oduzimanje, učenje jezika, boja, itd, i sve to kroz igru i na zanimljiv način.
Mi realizujemo i radionice o cyber bullying-u, opasnostima na internetu, zaštiti podataka i pravilnoj upotrebi profila na društvenim mrežama.
Dodatno se trudimo da u aktivnosti ICT kutka uključimo žene i devojke, zbog čega one imaju poseban termin u toku dana samo za njih.

p5
Neformalne edukativne aktivnosti i podrsku formalnom obrazovanju i okupacione aktivnosti

U radu dajemo podršku deci koja pohađaju školu kroz rad na domaćim zadacima i dodatnim časovima kako bi deca što lakše pratila nastavu. U radu se oslanjamo na udžbenike za osnovnu školu za dati uzrast. Sprovodimo i aktivnosti na pripremi dece predškolskog uzrasta za školu.
Realizujemo i radionice u kojima deca uče svoj maternji jezik (Arapski ili Farsi). Ove radionice, uz našu podršku, realizuju izbeglice koje su po zanimanju učitelji.
Sa decom starijeg uzrasta koja ne pohađaju školu, organizujemo neformalno obrazovanje iz srpskog i engleskog jezika, građanskog vaspitanja, geografije i biologije kako bi imali kontinuitet u učenju i dopunili znanje.
Takođe, uz pomoć eksternih saradnika organizujemo okupacione aktivnosti u nekim centrima u kojima smo prisutni sa drugim aktivnostima – stolarske radionice, radionice šivenja, slikanja, sportske aktivnosti, informatičke radionice itd., sa ciljem pomoći izbeglicama da kvalitetno ispune vreme u centru, ali i da dobiju veštine koje im mogu koristiti u daljem životu.

Podršku timova za zaštitu dece

U svom radu, Tim za zaštitu dece fokusiran je na identifikaciju ranjivih kategorija dece, praćenje njihovog stanja i odgovaranje na njihove potrebe, kao i na upućivanje na nadležne Centre za socijalni rad, medicinske organizacije i druge nevladine organizacije zadužene za brigu o deci. Tim za zaštitu dece u svom radu implementira Standardne operativne procedure za zaštitu dece izbeglica, koje su propisane od strane resornog ministarstva. kao i SOS Child Safeguard procedure prilagođene za zaštitu dece izbeglica.

Podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama 

SOS Dečija sela Srbija, u skladu sa svojim mogućnostima, pružaju podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, jačajući njihove kapacitete za odgovor na izbegličku krizu kroz investranje u objekte, ljudske resurse i neophodnu opremu. Tako smo:
– Prihvatnom centru za maloletnike u Domu za decu sa posebnim potrebama “Kolevka” u Subotici donirali neophodnu pomoć u hrani, vodi, odeći, obući, sredstvima za higijenu i drugim neophodnim sredstvima
– Finansirali izgradnju zaštitnog tunela na železničkoj stanici u Šidu,
– Pomogli i Prihvatni Centar Adaševci sanacijom tavanice
– Donirali automobil Centru za socijalni rad u Preševu
– Obezbedili treninge za zaposlene u partnerskim organizacijama, lokalnim institucijama i centrima za socijalni rad, sa ciljem jačanja kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu
– Donirali automobil Centru za socijalni rad u Bujanovcu
– Obezbedili izgradnju igrališta za decu u Prihvatnom centru Adaševci,
– Pomogli rekonstrukciju sportske sale u Osnovnoj školi “Sremski front” u Šidu,
– Obezbedili donaciju u IT i sportskoj opremi i kancelarijskom materijalu za osam škola u Srbiji koje pohađaju deca izbeglice
– Novogodišnje paketiće za decu u svim prihvatnim centrima u kojima radimo
– Obezbedili saradnike za pratnju dece u školu za mališane koji borave u Prihvatnim centrima Adaševci, Principovac, Divljana i Preševo.

Trenutno, SOS Dečija sela Srbija sprovode aktivnosti za izbeglice i pružaju im pomoć i podršku kroz kontinuirano prisustvo u 5 centara i uz redovne posete Super-Autobus tima u jos 4 centra od 18 prihvatnih centara širom Srbije. (ubaciti mapu sa lokacijama na kojima smo prisutni i na koji način gde pomažemo).