Dom pun ljubavi za svako dete

O nama

“Mi preduzimamo akcije za decu kao nevladina humanitarna organizacija. Poštujemo različite religije i kulture, i radimo u zemljama i zajednicama gde naša misija može da doprinese razvoju. Radimo u duhu Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima deteta i promovišemo njihova prava širom sveta.”

SOS Dečija sela Srbija članica su Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela, osnovane  1949. godine, koja danas u 135 zemalja pomaže više od 1 200 000 ljudi. U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Programe podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu i programe hitne pomoći posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

sos decija sela

“Kada odrastemo otkrivamo kako smo se osećali u detinjstvu. Detinjstvo je od ključne važnosti – kao pomoć ili smetnja u kasnijem životu. Šta postavlja pozornicu za naš budući razvoj – gubitak i bol, ili ljubav i poštovanje? Iako svi znamo da je detinjstvo odlučujuće, deca su i dalje ignorisana, manipulisana, zlostavljana i napuštena.

U SOS Dečijim selima smo posvećeni dobrobiti dece – često tokom celog njihovog detinjstva–  i ojačavanju porodica i zajednice kao preventivnim merama u borbi protiv napuštanja i društvenog zanemarivanja.

To je zaista teško – ali takođe nagrađuje – zadatak organizacije je da traži i obnovi ravnotežu u životu napuštene, odbačene i duhovno i fizički traumatizovane dece, da ih podigne kada ih kriza vuče na dole, da im da individualnu podršku, da ih uzme za ruku i vodi na putu od detinjstva do odraslog doba.

Uticaj detinjstva na odrasle se odnosi podjednako na nas kao na organizaciju sa svojom posebnom istorijom. Počeci SOS Dečijih sela su odlučujući za naš budući razvoj, ali kako smo “odrasli” sadašnjost je merilo za naš dalji razvoj i buduće izazove. To je ta sinteza tradicionalnog i modernog, profesionalizma i saosećanja koji vode SOS Dečija sela u ispunjavanju obaveza preuzetih za hiljade dece i mladih osoba, da im pomognemo da uživaju svoje pravo na detinjstvo i na zdrav razvoj, kroz porodicu, kroz sigurnost, kroz ljubav i poštovanje.”

Helmut Kutin, Počasni Predsednik SOS Children’s Villages International