Dom pun ljubavi za svako dete

Naši programi

SOS Dečija sela Srbija,  kao članica Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela i nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija, kroz rad SOS Dečijeg sela Kraljevo i druge programe, od 2004. godine pomažu najugroženijoj deci i porodicama u Srbiji. Sav naš rad usmeren je ka tome da osiguramo dom pun ljubavi za svako dete.

Naš cilj je da postignemo promene koje će poboljšati uslove života sve dece, njihovih porodica i zajednice.

SOS Dečija sela u Srbiji sprovode programe u sledećim oblastima:

-Porodična briga za decu bez roditeljskog staranja – SOS Dečije selo Kraljevo
-Podrška deci i porodicama u riziku – Programi jačanja porodica u Nišu, Obrenovcu i Zemunu
-Podrška u urgentnim situacijama – Program urgentne pomoći izbeglicama “Solidarnost”
-Podrška mladima na putu ka samostalnosti – Zajednica mladih, Program samostalnog života uz podršku i Program ekonomskog osnaživanja mladih iz ugroženih grupa
-Podrška deci koja odrastaju u alternativnim oblicima brige, kroz osnaživanje stručnih radnika za brigu o deci i stručnih radnika iz socijalne zaštite – projekat “Alternativna briga i dečija prava u Srbiji”